Inicjatywa Komisji Europejskiej
Joint Programming in Research

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowa prezentacja:

"Inicjatywa Komisjii Europejskiej
Joint Programming in Research"

W prezentacji:

Przedstawiona została inicjatywa Komisji Europejskiej znana pod nazwą „Joint Programming in Research”, JPR. Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie rozproszeniu i braku koordynacji w badaniach naukowych prowadzonych w Unii Europejskiej. W opinii KE tylko 15% ponoszonych nakładów na badania naukowe w UE dotyczą ścisłej współpracy międzynarodowej. Konieczność zwiększenia współpracy narodowej w badaniach naukowych w istotnych dla Unii kierunkach jest przedmiotem wytycznych Strategii Lizbońskiej.

W inicjatywy JPR wytypowano dziedziny, które w pierwszym rzędzie będą wspierane przez UE. Są to dla przykładu takie dziedziny jak; zdrowie, ekologia, inteligentny transport, dziedzictwo kulturowe, zasoby wodne i zdrowa żywność.

W większości tych dziedzin obserwowana jest potrzeba wsparcia i udziału ze strony ICT dla możliwości osiągnięcia oczekiwanych celów Inicjatywy JPR.

W prezentacji przedstawiono możliwość podjęcia badań na przykładzie systemów ochrony dziedzictwa kulturowego (Cultural Heritage, Climate Change and Security). Omówiono również sformułowania dotyczące ICT w dokumencie programowym Zespołu Koordynacyjnego Cultural Heritage, UE pod nazwą „Vision Document (Draft)”, przedstawiony w KE do zatwierdzenia.

Wypełnij formularz aby pobrać prezentację!

Imię: *
Email: *
© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności