Usługa hurtowego dostępu do sieci
WLR (Wholesale Line Rental)

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Usługa hurtowego dostępu do sieci - WLR"

W biuletynie:

 • Omówiono podstawowe zagadnienia związane z usługą hurtowego dostępu do sieci - WLR (Wholesale Line Rental).

 • Przedstawiono definicję usługi WLR.

 • Omówiono wpływ jej wdrożenia na warunki panujące na rynku telekomunikacyjnym.

 • Opisano możliwe metody ustalania cen jej świadczenia, z uwzględnieniem wpływu wybranej metody na rozwój konkurencji na poziomie detalicznym i hurtowym.

 • Zarysowano aktualny (2007) status WLR w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

 1. Definicja usługi WLR

 2. Wpływ usługi WLR na warunki rynkowe

  • Klienci

  • Konkurenci

  • Konkurencja

  • Regulacja rynku

  • Operator zasiedziały

 3. Metody ustalania cen

 4. Status usługi WLR w krajach UE

 5. Status usługi WLR w Polsce

 6. Wykaz literatury.


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności