Regulacja konkurencji
na wokandzie Komisji Europejskiej

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Regulacja konkurencji
na wokandzie Komisji Europejskiej"

W biuletynie:

 • Omówiono wybrane kwestie dotyczące prac Komisji Europejskiej nad ukształtowaniem otoczenia konkurencyjnego na rynku komunikacji elektronicznej.

 • W tym kontekście przedstawiono charakterystykę pakietu regulacyjnego 2002, ze szczególnym uwzględnieniem zasad regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej, a także zachodzące zmiany na tym rynku i związane z tym kwestie inwestycyjne.

 • Scharakteryzowano stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii regulacji konkurencji na wyłaniających się rynkach, zaprezentowane w ramach przeglądu ram prawnych dla sektora komunikacji elektronicznej, oraz opinię na ten temat operatorów zasiedziałych jako głównych inwestorów w rozwój infrastruktury sieciowej.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

 1. Wprowadzenie

 2. Pakiet regulacyjny 2002

 3. Regulacja konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej

 4. Zmiany w sektorze komunikacji elektronicznej

 5. Akcenty inwestycyjne

 6. Nowy ład w starej oprawie

 7. Stanowisko inwestorów

 8. Uwagi końcowe

 9. Wykaz literatury.


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności