Reformy regulacyjne 2007
dla rynku komunikacji elektronicznej
zmienione wnioski Komisji Europejskiej

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Reformy regulacyjne 2007
dla rynku komunikacji elektronicznej
zmienione wnioski Komisji Europejskiej"

W biuletynie:

  • Omówiono aktualny stan prac nad pakietem reform regulacyjnych 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej. Pakiet ten przechodzi procedurę legislacyjną. Pierwotne propozycje zawarte we wnioskach Komisji Europejskiej z listopada 2007 r. zostały rozpatrzone przez Parlament Europejski i przyjęte z poprawkami, ujętymi w rezolucjach legislacyjnych we wrześniu 2008 r. (pierwsze czytanie). 7 listopada 2008 r. Komisja zgłosiła zmienione wnioski, w których ustosunkowała się do propozycji Parlamentu, adaptując część z nich do pakietu reform 2007.

  • W opracowaniu podano charakterystykę zmienionych wniosków Komisji Europejskiej, zwracając główną uwagę na odrzucone i znacznie zmienione propozycje Parlamentu.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

  1. Wprowadzenie

  2. Sprawa powołania Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji

  3. Sprawa zmian dyrektywy ramowej oraz dyrektyw o dostępie i zezwoleniach

  4. Sprawa zmian dyrektyw o usłudze powszechnej i ochronie prywatności

  5. Uwagi końcowe

  6. Wykaz literatury


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności