Reformy regulacyjne dla rynku komunikacji elektronicznej
na wokandzie Parlamentu Europejskiego

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Reformy regulacyjne dla rynku komunikacji elektronicznej
na wokandzie Parlamentu Europejskiego "

W części pierwszej biuletynu:

 • Omówiono stan prac (na dzień 25 lipca 2008 r.) nad pakietem reform regulacyjnych 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej w Parlamencie Europejskim, opierając się na dokumentach sprawozdawców komisji parlamentarnych.

 • Zwrócono na propozycje zmian o istotnym znaczeniu dla postępowania regulacyjnego.

 • Przedstawiono podejście komisji parlamentarnych do sprawy prawa weta Komisji Europejskiej wobec środków zapobiegawczych zgłoszonych przez regulatora krajowego, kwestie powołania Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej oraz separacji funkcjonalnej jako środka regulacyjnego.

 • Na podstawie analizy wskazano wpływ konsultacji publicznych dotyczących pożądanych reform regulacyjnych na rynku komunikacji elektronicznej na kierunek proponowanych zmian w kwestii konkurencji infrastrukturalnej, nowych inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego.

 • Podkreślono zbieżność niektórych proponowanych rozwiązań ze stanowiskiem prezentowanym przez polską administrację państwową.
W części drugiej:
 • Zaktualizowano informacje podane w części pierwszej. Na podstawie nowych dokumentów przedstawiono stanowisko Parlamentu Europejskiego (z września 2008 r.), dotyczące reform regulacyjnych 2007.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści, cz. I:

 1. Wprowadzenie

 2. Sprawa Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

 3. Sprawa zmian dyrektywy ramowej oraz dyrektyw o dostępie i zezwoleniach

 4. Sprawa zmian dyrektyw o usłudze powszechnej i ochronie prywatności

 5. Uwagi końcowe

 6. Wykaz literatury
Spis treści, cz. II:
 1. Wprowadzenie

 2. Sprawa Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej – powołanie Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji BERT

 3. Sprawa zmian dyrektywy ramowej oraz dyrektyw o dostępie i zezwoleniach

 4. Sprawa zmian dyrektyw o usłudze powszechnej i ochronie prywatności

 5. Uwagi końcowe

 6. Wykaz literatury


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności