Charakterystyka i zastosowania
systemów RFID, 2010

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowa prezentacja:

"Charakterystyka i zastosowania systemów RFID"

W prezentacji:

 • Przedstawiono definicję systemów RFID oraz omówiono podstawowe jego elementy, w tym funkcje jakie spełniać mogą w systemie

 • Dokonano porównania techniki RFID z innymi, konkurencyjnymi technikami

 • W sposób wizualny przedstawiono podstawową zasadę działania systemu ze sprzężeniem indukcyjnym oraz z rozproszeniem (backscatter)

 • Omówiono sposoby rozmieszczenia anten

 • Omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące interfejsu radiowego, w tym wykorzystywane pasma częstotliwości, stosowane techniki sprzężenia oraz protokóły

 • Szczegółowo omówiono właściwości użytkowe oraz zastosowania systemów RFID w zależności od pasma, w których pracują

 • Omówiono kwestie tłumienności w poszczególnych pasmach pracy systemu RFID

 • Omówiono główne tendencje rozwojowe sytemu RFID, w tym jego ograniczenia jak również stawiane przed nim oczekiwania

 • Omówiono zagrożenia związane z powszechnym wprowadzaniem sytemu RFID w szczególności związane z kwestiami bezpieczeństwa i zachowania prywatności osób

 • Omówiono kwestie standardyzacji systemów RFID, w tym przedstawiono główne organizacje normalizacyjne oraz potrzeby i problemy związane ze standardyzacją

 • Omówiono możliwości wykorzystania RFID w Internet of Things oraz Near Field Communication

 • Omówiono aspekty regulacyjne związane z systemami RFID.

Wypełnij formularz aby pobrać prezentację!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

 1. System RFID - definicje, główne elementy

 2. Zasada działania

 3. Kryteria klasyfikacji:
  • pasma częstotliwości
  • transpondery bierne / aktywne
  • do odczytu / do odczytu i zapisu
  • czytniki stacjonarne / ruchome

 4. Podstawowe parametry: zasięg odczytu / zapisu, bezkolizyjny odczyt, szybkość odczytu

 5. Przykłady zastosowań

 6. Kierunki rozwoju

 7. Aspekty regulacyjne RFID w Europie

 8. Pytania / dyskusja


Pobierz darmową prezentację »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności