O rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku
i perspektywach jego rozwoju

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowa prezentacja:

"O rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku
i perspektywach jego rozwoju"

Wypełnij formularz aby pobrać darmową prezentację

Imię: *
Email: *

Zawartość prezentacji:

  • Omówiono główne kierunki zmian na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu i mediów, w tym wartość tych rynków, liczbę użytkowników, stopień penetracji.

  • Dokonano zestawienia watości wybranych wskaźników w Polsce z analogicznymi w krajach Unii Europejskiej.

  • Omówiono strukturę dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów UE, z uwzględnieniem dostępu stacjonarnego i mobilnego

  • Omówiono znaczenie gospodarcze i społeczne Internetu, oraz bariery i szanse rozwojowe Internetu w Polsce

  • Omówiono strukturę rynku telewizyjnego oraz perspektywy jego rozwoju

  • Omówiono najbardziej istotne zjawiska determinujące zmiany w strukturze rynku komunikacji elektronicznej

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności