Nowelizacja pakietu regulacyjnego
dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej
ramy prawne, dostęp i zezwolenia

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Nowelizacja pakietu regulacyjnego
dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej
ramy prawne, dostęp i zezwolenia"

W biuletynie:

 • Omówiono podstawowe propozycje zmian w dyrektywach ramowej, o dostępie i o zezwoleniach, które były przedmiotem dyskusji w trakcie nowelizacji pakietu regulacyjnego 2002.

 • Przypomniano pierwotne propozycje Komisji, a następnie przedstawiono stanowisko poszczególnych organów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego, w procesie legislacyjnym.

 • Wskazano propozycje dotyczące ochrony inwestycji i konkurencji infrastrukturalnej, problematyki współdziałania organów unijnych i regulatorów krajowych w procedurach regulacyjnych, nowej polityki w zarządzaniu częstotliwościami radiowymi oraz ochrony użytkowników.

 • Scharakteryzowano zatwierdzone zmiany w analizowanych dyrektywach.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

 1. Wprowadzenie

 2. Propozycje Komisji, dotyczące zmian w dyrektywie ramowej
  oraz w dyrektywach o dostępie i zezwoleniach

 3. Pierwotne stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie
  zmian dyrektywy ramowej oraz dyrektyw o dostępie i o zezwoleniach
  • Preambuła i dyrektywa ramowa
  • Dyrektywy o dostępie i o zezwoleniach

 4. Charakterystyka zmienionego wniosku Komisji Europejskiej w sprawie
  zmian dyrektywy ramowej oraz dyrektyw o dostępie i o zezwoleniach

 5. Uwagi o wspólnym stanowisku Rady w sprawie zmian dyrektywy ramowej
  oraz dyrektyw o dostępie i o zezwoleniach

 6. Charakterystyka znowelizowanych dyrektyw: ramowej, o dostępie
  i o zezwoleniach
  • Charakterystyka zmian w dyrektywie ramowej
  • Charakterystyka zmian w dyrektywie o dostępie
  • Charakterystyka zmian w dyrektywie o zezwoleniach

 7. Uwagi końcowe

 8. Wykaz literatury


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności