Nowelizacja pakietu regulacyjnego
dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej
usługa powszechna i ochrona prywatności

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Nowelizacja pakietu regulacyjnego
dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej
usługa powszechna i ochrona prywatności"

W biuletynie:

 • Zaprezentowano podstawowe propozycje zmian w dyrektywie o usłudze powszechnej i dyrektywie o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej, które były przedmiotem i dyskusji w trakcie nowelizacji pakietu regulacyjnego 2002.

 • Przypomniano pierwotne propozycje Komisji, a następnie przedstawiono stanowisko poszczególnych organów Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym, koncentrując się na działalności Parlamentu Europejskiego i Rady.

 • Omówiono ochronę interesu użytkowników niepełnosprawnych oraz postanowienia dotyczące obowiązku udostępniania informacji, neutralności sieciowej, zapewnienia korzyści z tytułu konkurencji, a także chroniące prywatność użytkownika w sieci.

 • Na podstawie rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z 6 maja 2009 r., scharakteryzowano końcowe propozycje zmian w analizowanych dyrektywach.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

 1. Wprowadzenie

 2. Propozycje Komisji w obszarze ochrony konsumenta i prywatności na rynku komunikacji elektronicznej

 3. Pierwotne stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian dyrektyw o usłudze powszechnej i ochronie prywatności

  • Ochrona interesu niepełnosprawnych użytkowników końcowych
  • Ochrona interesu użytkowników końcowych – udostępnianie informacji
  • Ochrona interesu użytkowników końcowych – neutralność sieciowa
  • Ochrona interesu użytkowników końcowych – konkurencja
  • Ochrona prywatności użytkowników końcowych
  • Stanowisko Komisji w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego
  • Charakterystyka wspólnego stanowiska Rady w sprawie zmian dyrektyw o usłudze powszechnej i ochronie prywatności


 4. Charakterystyka znowelizowanych dyrektyw o usłudze powszechnej i ochronie prywatności

  • Charakterystyka zmian w ustawie o usłudze powszechnej
  • Cele usługi powszechnej w Unii Europejskiej
  • Środki ochrony interesu i praw niepełnosprawnych użytkowników
   końcowych


 5. Środki ochrony interesu i praw użytkowników końcowych

  • Uwagi dodatkowe
  • Charakterystyka zmian w dyrektywie o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej


 6. Wykaz literatury


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności