Modelowanie systemów światłowodowych
z cyfrową kompensacją zniekształceń

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowa prezentacja:

"Modelowanie systemów światłowodowych z cyfrową kompensacją zniekształceń"

W prezentacji omówiono takie zagadnienia jak:

 • Klasy systemów optycznych ze względu na liczbę stopni swobody
 • Efektywość spektralna systemów DWDM
 • Własności szumowe systemów optycznych
 • Kolejne generacje systemów światłowodowych
 • Najnowsze eksperymentalne systemy światłowodowe
 • Klasyfikacja zniekształceń w światłowodach
 • Zniekształcenia nieliniowe - efekt Kerra
 • Wewnątrz i zewnątrz-kanałowe zniekształcenia nieliniowe w systemach DWDM
 • Dyspersję polaryzacyjną (PMD)
 • Tradycyjny sysetem (analogowy) światłowodowy
 • Najnowsze eksperymentalne systemy światłowodowe
 • Konsekwencje prawa Moore'a dla systemów światłowodowych
 • Optyczny system OFDM
 • Zwielokrotnienie częstotliwościowe (FDM)
 • Optyczny system OFDM, w tym jego specyfikę, zalety i wady
 • Odstrojenie częstotliwości w systemach OFDM
 • Szum fazowy (szerokość spektralna lasera) w systemach OFDM
 • Wzmacnianie sygnału optycznego
 • Odbiór koherentny różnicowy (SCD)
 • Odbiór koherentny cyfrowy (PDM-DCD)
 • Kompensację dyspersji w optycznych systemach OFDM
 • Model łącza (nieliniowy szum fazowy SPM)
 • Nieliniowy szum fazowy spowodowany przez SPM
 • Kompensacja nieliniowego przesunięcia fazy
 • Wielosymbolowa estymacja fazy
 • NLSE w symulacji systemów WDM
 • Metoda Split Step Fourier (SSFM)
 • Symulacja propagacji w 3-kanałowym systemie DWDM
 • Przegląd metod symulacji
 • Metoda błędu lokalnego
 • Artefakty numeryczne FWM
 • Symulacje nieliniowych szumów Kerra
 • Produkty FWM dla 3 prążków widmowych
 • Histogram produktów FWM dla 101 prążków
 • Analityczny model nieliniowych szumów Kerra
 • Narastanie szumu FWM przy kompensacji DCF

Wypełnij formularz aby pobrać darmową prezentację!

Imię: *
Email: *
© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności