Lokalni Dostawcy Usług w Interaktywnej TV
Technologie w telewizji interaktywnej

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowa prezentacja:

"Technologie w telewizji interaktywnej"

Wypełnij formularz aby pobrać darmową prezentację

Imię: *
Email: *

W prezentacji omówiono:

  • Cel projektu LDUiTV
  • Interaktywność w sieci rozsiewczej
  • Interaktywność poprzez kanał zwrotny
  • Multimedia Home Platform, w tym jego istotę oraz funkcjonalność API
  • Standard DVB-HTML oraz DVB-RCT
  • Standard MHEG-5
  • Standard HbbTV
  • Filozofię połączenia różnych standardów
  • Funkcjonalność aplikacji (wyzwalanie, streaming, dostępd do danych, kontrola wideo), zakres obsługiwanych funkcjonalnosći przez terminal, kwestie bezpieczeństwa

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności