Charakterystyka
pakietu reform regulacyjnych 2007

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Charakterystyka pakietu reform regulacyjnych 2007"

W biuletynie:

  • Omówiono podstawowe propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, które przygotowała Komisja Europejska na podstawie materiałów własnych z uwzględnieniem wniosków z konsultacji publicznej.

  • Główną uwagę zwrócono na zagadnienia należące do obszaru zakreślonego dotychczasowymi ramami prawnymi 2002, z pominięciem problematyki zarządzania widmem radiowym.

  • Problematyka radiowa stanowi obszerną część dokumentów Komisji oraz konsultacji i z tego względu wymaga osobnego potraktowania. Przedstawiono cele oraz środki proponowanych zmian, podkreślając dążenie do centralizacji kontroli i nadzoru ze strony Komisji Europejskiej.

  • Ponadto scharakteryzowano aspekty polskie w procedurze przeglądowej pakietu regulacyjnego 2002.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

  1. Wprowadzenie

  2. Stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione do konsultacji publicznej

  3. Propozycje reform regulacyjnych 2007

  4. Aspekty polskie w postępowaniu konsultacyjnym w 2006 r.

  5. Uwagi końcowe

  6. Wykaz literatury


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności