Implementacja Płynnego Przełączania
w Sieciach Świadomych Przekazywanej Treści

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowa prezentacja:

"Implementacja Płynnego Przełączania
w Sieciach Świadomych Przekazywanej Treści"

Wypełnij formularz aby pobrać darmową prezentację

Imię: *
Email: *

Zawartość prezentacji:

  • Omówiono kluczowe zagadnienia projektu ALICANTE: Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments, w tym nowe urządzenie Home-Box, oraz zakres odpowiedzialności Instytutu Łączności w projekcie
  • Omówiono kluczowe zagadnienia Sieci świadomych przekazywanej treści (CAN - Content Aware Network) w tym, metodę odwoływania się użytkownika do treści, zasadę replikowania treści w sieci w celu zoptymalizowania obsługi żądań, infrastrukturę niezbędną dla CAN oraz korzyści z implementacji tego typu sieci
  • Omówiono istotę płynnego przełączania w sieciach CAN w trakcie transmisji treści multimedialnych
  • Przedstawiono konfigurację testu eksperymentalnego przeprowadzonego dla opracowania kryterium płynności
  • Przedstawiono architekturę zaproponowanego rozwiązania ze szczególną uwagą na moduł Proxy oraz Seamless Handover

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności