Architektura i funkcje usługowe sieci inteligentnych IN

Kurs • Szkolenie • Warsztaty
 

Architektura i funkcje usługowe sieci inteligentnych IN

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie, naistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i implementacją mechanizmów IN.

 

Program szkolenia

 

  1. Wprowadzenie: ekonomiczne oraz technologiczne uwarunkowania kształtujące procesy rozwojowe współczesnej telekomunikacji
   • Podstawowe informacje o architekturze sieci inteligentnej (IN):
     • uwarunkowania normalizacyjne,
     • model koncepcyjny,
     • warstwowa struktura funkcjonalna.
   • Kluczowe technologie realizacji IN:
     • pojęcia podstawowe,
     • specyfikacja rozproszonego modelu powiązań elementów sieciowych,
     • praktyczne przykłady realizacji zadań użytkowych.
   • Realizacja IN w środowisku typowych systemów cyfrowych:
     • uwarunkowania implementacji inteligentnych aplikacji usługowych i sygnalizacyjnych w cyfrowych sieciach PSTN,
     • klasycznych sieciach komutacji pakietów,
     • Internecie i intranetach,
     • ISDN.
   • Funkcje usługowe IN:
     • udogodnienia systemu numeracji abonenckiej,
     • taryfikacja,
     • kreowanie i zarządzanie usługami,
     • wymagania funkcjonalne,
     • typowe aplikacje w zastosowaniach komercyjnych.
   • Podsumowanie:wpływ liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych na tempo wprowadzania inteligentnych aplikacji usługowych powszechnego użytku
   

  Uczestnicy szkolenia

  Szkolenie adresowane jest do:

   • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
   • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik i protokołów sieciowych,
   • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
   • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
   • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

  Korzyści z udziału w szkoleniu

  Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • Architektury sieci inteligentnej (IN),
   • Kluczowych technologii realizacji IN,
   • Realizacji IN w środowisku typowych systemów cyfrowych,
   • Funkcji usługowych IN,
   • Wpływu liberalizacji rynku uslug telekomunikacyjnych na rozwój sieci IN.
   

  Czas trwania szkolenia

  2 dni szkoleniowe

   

  Metoda prowadzenia szkolenia

   • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
   • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
   • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
   • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
   

  Planowany termin realizacji i koszt szkolenia

  Najbliższy planowany termin realizacji tego szkolenia w trybie otwartym
  wraz z kosztem uczestnictwa znajdziesz w kalendarium wydarzeń »

   


  Zobacz też jak zamówić to szkolenie
  w terminie dogodnym dla pracowników Twojej firmy »

  Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.

  Rekomendowane

  czw 26

  Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP

  24 listopada - 27 listopada

  ITU CoE Workshops

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.
  Zapisz mnie