Architektura i funkcje usługowe sieci inteligentnych IN

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie, naistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i implementacją mechanizmów IN.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik i protokołów sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie:

 • Architektury sieci inteligentnej (IN),
 • Kluczowych technologii realizacji IN,
 • Realizacji IN w środowisku typowych systemów cyfrowych,
 • Funkcji usługowych IN,
 • Wpływu liberalizacji rynku uslug telekomunikacyjnych na rozwój sieci IN.

Program kursu

 • Wprowadzenie:
  • ekonomiczne oraz technologiczne uwarunkowania kształtujące procesy rozwojowe współczesnej telekomunikacji

 • Podstawowe informacje o architekturze sieci inteligentnej (IN):
  • uwarunkowania normalizacyjne,
  • model koncepcyjny,
  • warstwowa struktura funkcjonalna.

 • Kluczowe technologie realizacji IN:
  • pojęcia podstawowe,
  • specyfikacja rozproszonego modelu powiązań elementów sieciowych,
  • praktyczne przykłady realizacji zadań użytkowych.

 • Realizacja IN w środowisku typowych systemów cyfrowych:
  • uwarunkowania implementacji inteligentnych aplikacji usługowych i sygnalizacyjnych w cyfrowych sieciach PSTN,
  • klasycznych sieciach komutacji pakietów,
  • Internecie i intranetach,
  • ISDN.

 • Funkcje usługowe IN:
  • udogodnienia systemu numeracji abonenckiej,
  • taryfikacja,
  • kreowanie i zarządzanie usługami,
  • wymagania funkcjonalne,
  • typowe aplikacje w zastosowaniach komercyjnych.

 • Podsumowanie:
  • wpływ liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych na tempo wprowadzania inteligentnych aplikacji usługowych powszechnego użytku

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Metoda

 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
 • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
 • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
 • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.